Friday, April 1, 2011

মন যায়

মন যায় মোৰো মন যায়,
মন যায় মোৰো মন যায়,
চকুত চকু থৈ চাবলে,
লাহে লাহে ওচৰ পাবলে,
কাষে কাষে খোজ দিবলে,
মন যায় মোৰো মন যায়,
চকুত চকু থ’ব মন যায়…..
তোমাক দেখা পালে,
সপোন জাগি উঠে,
বুকুখনি হয় তাজমহল,
মন নদী হৈ,
মৰম সূঁতি বয়,
ঢৌবোৰো তাত হয় সাঁথৰ,
সমূখত যেতিয়া তোমাক দেখো,
যাযাবৰ অভিমান মুঠিতে ৰাখো,
সমূখত যেতিয়া তোমাক দেখো,
যাযাবৰ অভিমান মুঠিতে ৰাখো,
মন যায় মন যায় মন যায়…..
মন যায় মোৰো মন যায়,
মন যায় মোৰো মন যায়…..
উদাসী উদাসী গধুৰ পলকতে
জোৰ সপোন আহি বহে,
চুবুৰীয়া বহু সিহৰণে আহি
মোক অকলশৰীয়া কৰে,
মোৰ খোজৰ বাটত ছাঁয়া নামে,
তুমি পোহৰ দিয়া সাহনো বাঢ়ে,
মোৰ খোজৰ বাটত ছাঁয়া নামে,
তুমি পোহৰ দিয়া সাহনো বাঢ়ে,
মন যায় মন যায় মন যায়…..
মন যায় মোৰো মন যায়,
মন যায় মোৰো মন যায়…..
মোৰ বুলিবলে আছেহি বুকু
মৌ-মিঠা তোমাৰে অনুভৱ,
ভয় লাগে জানা
ক’থাৰে ক’বলে,
নাম দিয়া জানোছা সিহৰণ,
ক’বানে কিয় এনে ভাললগা
অসহায় অসহায় নিৰৱতা,
ক’বানে কিয় এনে ভাললগা
অসহায় অসহায় নিৰৱতা;
মন যায় মন যায় মন যায়…..
টুকুৰা টুকুৰা ভাঙি গুড়ি হোৱা,
মনটোক কিদৰে জোৰা দিওঁ,
খেলিমেলিবোৰে ধুই সেতা কৰা,
বুকুত কিহৰেনো ৰং সানো;
বেদনা বেদনা মোৰ ভালপোৱা,
তোমাক হেৰুৱাই পাথৰ হিয়া,
মন যায় মন যায় মন যায়,
মন যায় মোৰো মন যায়,
মন যায় মোৰো মন যায়;
সুখী হৈয়ে ৰোৱা মোৰ অবিহনে,
এয়া মোৰে শুভকামনা,
লাহে লাহে আঁতৰাই আনি ল’লো
মই মুখ তোমাৰ পৰা,
কিনো হ’ল,
সপোন সপোনেই ৰ’ল,
সাধনা আজি যে আধৰুৱা হ’ল,
কিনো হ’ল,
সপোন সপোনেই ৰ’ল,
সাধনা আজি যে আধৰুৱা হ’ল,
মন যায় মন যায় মন যায়,
মন যায় মন যায় মন যায়,
চকুত চকু থ’ব মন যায়…..

No comments:

Post a Comment